Dette prosjektet er opprinnelig en enebolig fra 1960 tallet over ett plan med saltak. Kunden ønsket påbygg med en etasje, et lite tilbygg og ny planløsning i
1.etasje. I tillegg tegne om huset til funkisstil med stramme linjer, flatt tak og takterrasser.

Fasadene har innslag av mørke Steniplater mot sedertrekledning, mørke vinduer, dører og beslag.
Påbygget har stor takterrasse mot vest og en mindre mot øst. Denne etasjen inneholder stor stue med trappeoppgang, TV-stue og bad.

Hagefasade før påbygg

Inngangsfasade før påbygg

1.etasje har fått ny og mer praktisk planløsning med bl a foldedør mot hagen med markterrasse og bassengområde. Frittstående garasje er tegnet i samme stil med mørke Steniplater. Forvandlingen fra ordinært 60 tallshus med saltak til moderne stram bolig, er fantastisk!

Hagefasade etter påbygg

Inngangsfasade etter påbygg