Boligen er opprinnelig på et plan med kjeller. Kunden ønsket å heve taket og endre takvinkel, samt lage takopplett slik at de fikk en etasje til med soverom og loftstue. Det nye taket har 40 graders vinkel mot tidligere 25 graders takvinkel. Takstolene er av typen loftromstakstoler med raftehøyde. Raftehøyden er 50 cm slik at det ikke blir så lavt under taket på soverommene.

Plantegning

Plantegning av ny loftsetasje. Jeg har tegnet inn to soverom med mulighet for et tredje. Her kan det evt være bad, kontor eller annet. Stor romslig loftstue med takopplett og lekekrok ved trappen. Plassbygde skap på soverommene. Rød stiplet linje viser hvor målbart areal er. Sort stiplet linje viser takhøyde 1,9 m.

Fasade Syd

Fasade mot syd med takopplett.

Fasade Vest

Fasade mot vest med soveromsvinduer.

Fasade Øst

Fasade mot øst med et stort og to små vinduer. Det store + et av de små vinduene er på det disponible rommet som kan bli enten et tredje soverom, kontor eller bad. Det andre lille vinduet er i trappeoppgangen.

Persp SØ

Her vises fasade Syd Øst. Påbygget blir ikke høyt og ruvende, men derimot harmonisk tilpasset eksisterende bolig slik kunden ønsket.

Pin It on Pinterest