PERSONVERNSERKLÆRING

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger.

Denne personvernerklæringen gjelder for Ditt Tegnekontor sine nettsteder. Ingunn Thorstensen er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden: ditt-tegnekontor.no.

Personopplysninger som behandles

Ditt Tegnekontor samler ikke inn personnummer eller opplysninger om personlige betalingskort.

Informasjon som innhentes:

  • E-postadresse
  • Fullt navn
  • Telefonnummer
  • Adresse

Hvordan informasjon innhentes?

Ditt Tegnekontor innhenter opplysninger gjennom kontaktskjema på nettsiden og den informasjonen kunden selv oppgir. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger og ikke oppgi personopplysningene, kan Ditt Tegnekontor være forhindret fra å gi deg tilgang til produkter eller tjenester.

Eksempel på skjema:

Kontaktskjema

Formålet med informasjonen som innhentes

  • For å kunne sende relevant informasjon
  • For å kunne gi deg et tilbud og en tjeneste som passer deg.

Jeg oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg tjenesten og yte god service. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, jeg henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom skjema på ditt-tegnekontor.no eller via e-post og lagres på min pc.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte meg på epost.

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter.

Samtykke

Ved forespørsel om tegnetjeneste samtykker du til at jeg kan kontakte deg basert på informasjonen du har levert fra deg, inntil samtykket trekkes tilbake.

Rettigheter

Som bruker av nettsiden min har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som jeg behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. Dersom du mener at Ditt Tegnekontor ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Pin It on Pinterest