Gammelt hus med 3 tilbygg og takopplett

Prosjekt Beskrivelse

Til dette prosjektet ønsket kunden tre tilbygg i 1.etasje og takopplett i 2.etasje. I 1.etasje tegnet jeg et lite tilbygg med ny entre mot nord. Nåværende inngangsparti er uten takoverbygg og en kommer rett inn i gangen. Tilbygget gir entre med garderobeplass og overbygd inngangsparti.

Mot sør -øst tegnet jeg inn et «innhakk « i fasaden. Jeg forlenget østveggen og det ble plass til et lite soverom. Det største tilbygget er tegnet mot sør-vest og er en vinterhagestue med dør inn til hovedstue. Tilbygget har foldedører til terrassen på to sider. Tilbyggene er tegnet med toramsvinduer som passer fint til denne type hus. Foldedørene gir et litt mer moderne preg, men passer likevel inn synes jeg.

I 1.etasje tegnet jeg også inn foldedører fra nåværende stue + forslag til ny åpen kjøkkenløsning. I 2.etasje tegnet jeg takopplett mot vest. Det gjorde det mulig med en liten loftstue med fransk balkong. 3D bildene viser hvordan det kan bli med de nye tilbyggene.

Fasade Sør

9

Fasade Sør nåværende

9

Fasade Nord

8

Fasade Øst

9

Fasade Vest

8

Fasade Vest nåværende

8

Perspektiv Syd/Vest

7

Perspektiv Nord/Vest

7

Plantegning 1. etg.

9

Plantegning 2. etg.

8

Pin It on Pinterest