Hytte ved sjøen

Prosjekt Beskrivelse

Denne hytta har en fantastisk beliggenhet med nydelig utsikt. Kunden ønsket tilbygg på baksiden av hytta og større vinduer i front mot utsikten.

På plantegningen er nåværende hytte stiplet inn med rødt. Nåværende hytte har også endret litt på planløsningen for å tilpasses tilbygget. Se vedlagt planløsning slik den er nå. Tilbygget inneholder to utvidede soverom, bad/vaskerom, gang og toalett. Tilbygget har et bebygd areal, BYA på ca 16 m2.

Hytta er i dag på to nivåer. Tegningene er tegnet med alle rom på samme nivå. Det gir bedre utnyttelse av arealene + bedre funksjonalitet. Taket er også hevet for å få nok innvendig høyde der det nå er lavere nivå. Fasadetegningene viser nåværende tak stiplet med rødt.

I «tegningspakken» kundene mottar, er plantegningen påsatt hovedmål, snitt-tegninger med mål leveres også + inntegning på situasjonskart. Dette viser jeg ikke på nettsiden

Fasade Sør

9

Fasade Nord

8

Fasade Øst

9

Fasade Vest

8

Nåværende planløsning

9

Planløsning

8

Pin It on Pinterest