Nye fasader

Prosjekt Beskrivelse

 

Dette oppdraget var litt annerledes enn de jeg vanligvis får. Kunden ønsket å slå sammen to helt ulike boliger til en stor bolig med fasader som binder dem sammen og gir helhet. Den eldste boligen er fra 1928, mens den nyeste er et tilbygg fra 1978. Altså to vidt forskjellige bygninger og stilarter.

Utfordringen var å finne en god sammenhengende løsning som var litt gammel og litt ny. Den nyeste delen skulle i tillegg få forlenget takutstikk i bakkant med svalgangsløsning. Det var også ønske om tilbygg med hagestue på den eldste delen.

Fasadene er tegnet med samme type kledning på begge husene og med en blanding av ny og gammel stil på vinduer og dører.

På fasade sør er kledningen trukket ned også på underetasjene for å få en samlet og ikke oppdelt fasade. Steinforblending på deler av underetasjen på det nyeste huset for likevel å bryte opp litt. Denne forblendingen er gjentatt på muroppfylling foran tilbygget. På denne fasaden vises også fronten på hagestuen. Begge husene har vinduer i en kombinasjon av tofagsvinduer, store panoramavinduer, hjørnevinduer og takvinduer. Tilbygget har foldedører i front.

Fasade vest viser steinforblendet endevegg på hagestuetilbygget + fasaden på det eldste huset med skyvedør og hjørnevindu kombinert med eldre tofagsvinduer.

Fasade nord viser baksiden av huset med svalgang og hagestuetilbygg.

Fasade øst viser litt av hagestuetilbygget på høyre side + store vinduer og hjørnevindu på det nyeste huset.

Takvinklene er forskjellige, men jeg synes likevel helheten ble fin når materialer, farger, vinduer mm går igjen på begge hustypene.

3D bildene gir et bedre inntrykk av helheten og viser også hjørnevinduene.

Fasade Sør

9

Fasade Nord

8

Fasade Øst

9

Fasade Vest

8

Nåværende bygningsmasse

7

Perspektiv vist med det nyeste huset nærmest i bilde

7

Perspektiv vist med hagestuetilbygget og det eldste nærmest i bilde

7

Pin It on Pinterest