hagestuer og anneks

Tilbygg med vinterhagestue

Prosjektbeskrivelse

Til dette prosjektet har jeg tegnet tilbygg med vinterhage. Vinterhage eller vinterhagestue er som navnet sier en hagestue til helårsbruk.
Tilbygget er tegnet til en gammel bolig, men er tilpasset så det passer til boligen.

Fasade syd har høye skråvinduer som er tegnet i en blanding av ny og gammel stil. Vinduene er i hovedsak i samme stil som boligen for øvrig, men med moderne skrå som følger takets vinkel. Fasade vest har foldedører som åpner opp hagestuen mot terrassen. Fasade øst har 3 høye smale vinduer i samme stil som boligen.

Takvinkelen på tilbygget er mindre enn på boligen for å få det under vinduene i 2.etasje. Vinterhagen er også senket i forhold til boligen og har trapp fra eksisterende stue ned til vinterhagen. Jeg har også tegnet trapp fra terrassen til gårdsplassen + balkong over inngangsparti. Balkongen har glassrekkverk.

Plantegninger