Hytter- og fritidsboliger

Tilbygg og ny planløsning

Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet er tilbygg over et plan og ny planløsning på begge plan.

Tilbygget er 4 x 4 m utvendig og er en utvidelse av stuen. Her er det tegnet hjørnevindu og dør ut til gårdsplass/frokostplass. Tilbygget har også et smalt 3 delt vindu med to åpningsmuligheter plassert høyt på veggen. Kjøkkenet er delvis åpnet opp mot nåværende stue.

Trappen til underetasjen er plassert der det nå er tegnet garderobeskap og større entre. Ny trapp er tegnet der det i dag er soverom. Utvendig sportsbod ved inngangsdøren er innlemmet i det minste soverommet slik at det blir mer funksjonelt.

I underetasjen kommer trappen ned der det i dag er gjesterom. Eksisterende tegning viser 3 boder, men dagens løsning er et stort rom. Veggen er fjernet der det nå er gang til vaskerommet slik at det blir åpen kjellerstue med trapp. Trappen kommer i dag ned mellom bodene. Jeg foreslår å flytte begge boddørene til dette området for å få en ryddigere planløsning.

Jeg har tegnet soverom og kontorplass der det i dag er et åpent disponibelt areal. Eksisterende tegningene viser en litt annen løsning enn dagens. Vaskerommet er ikke flyttet, det er der det er i dag. Her er det kun døren inn til rommet som er flyttet for å få bedre møbleringsmuligheter i kjellerstuen.

Fasadene er tegnet med litt andre vindusløsninger enn dagens + litt større terrasse.

I «tegningspakken» kundene mottar, er plantegningen påsatt hovedmål, snitt-tegninger med mål leveres også + inntegning på situasjonskart. Dette viser jeg ikke på nettsiden.

Fasade Vest

Fasade Vest

Fasade Sør

Fasade Nord