Hytter- og fritidsboliger

Tilbygg til gammel bolig

Prosjektbeskrivelse

Boligen er i Sveitserstil med ukjent byggeår. Det finnes ikke tegninger så her måtte det måles opp. Kunden ønsket tilbygg over to plan mot vest med bl a nytt inngangsparti i 1.etasje. I 2.etasje nytt soverom med balkong utenfor.

Mot øst ønsket kunden terrasse med trapp til hagen. I tillegg tegnet jeg om planløsningene i 1.og 2.etasje. Huset er også tilbakeført med krysspostvinduer og mønekryss. Huset ble veldig staslig og fint med tilbygget mot vest, med dobbeltdør både i 1.og 2.etasje, balkong og søyler.

Fasadetegningene viser hva som er tilbygg. 3D tegningen viser hvordan det vil bli seende ut mot vest med tilbygget. Legger også ved to bilder av nåværende sør- og vestfasade.