Dette prosjektet er et tilbygg over to plan. Kunden ønsker å forlenge huset 2 m mot vest i nesten hele husbredden. Planløsningen i 1.etasje er tegnet om med ny plassering av trapp til 2.etasje og totalt 4 soverom + kjellerstue, bad og vaskerom. På plantegningen under vises de nye rommene farget. Eksisterende rom vises hvite. Tilbygget er senket 30 cm i forhold til eksisterende bolig. Dette for å beholde takhøyden ytterst på tilbygget i 2.etasje. Det betyr imidlertid at det blir to trinn ned fra kjellerstue til soverommet i tilbygget + to trinn ned omtrent midt i det store soverommet nærmest/under trappen.

Plantegning av 1.etasje med tilbygg. Eksisterende planløsning til venstre.

I 2.etasje er stuen utvidet og det er tegnet inn kontor i tilbygget. Det blir også her to trinn ned til tilbygget.Det er tegnet inn nye og større vinduer mot vest.

Plantegning 2.etasje med utvidet stue og kontor.

Fasade mot vest med store stuevinduer. Stipling på vinduer og skyvedør viser åpningsretning. Vinduer uten stipling er fastkarmsvinduer.

Fasade mot nord. Vinduene i 2.etasje er beholdt slik de er i dag, men sprossene er fjernet. Vinduet i 1.etasje er tegnet likt øvrige vinduer for helhet. Skråveggene er også beholdt og tegnet inn i tilbygget.

Fasade mot syd. Vinduene i tilbygget er plassert i trappeoppgangen. Dette er fastkarmsvinduer. Fasaden mot øst er ikke vist da den er uforandret i forhold til tilbygget.

Tegningspakken/byggemeldingstegninger til kunden inneholder også snittegninger + situasjonskart med inntegnet tilbygg.

Legg gjerne igjen spørsmål/kommentar til prosjektet.

 

Pin It on Pinterest