Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg: er en utvidelse som normalt medfører en økning av husets grunnflate, altså bebygde areal (BYA). Påbygg: er ofte en utvidelse av huset i høyden uten at husets grunnflate, altså bebygde areal (BYA), endres. Men det kan også være en utvidelse for eksempel i form av en balkong i annen etasje, med høyde over bakken ikke mer enn 5 meter, som fører til økning i bebygde areal (BYA). Både tilbygg og påbygg fører vanligvis til økning av bruksarealet (BRA). Kilde: NKF Norsk Kommunalteknisk Forening.

Jeg får ofte mail fra kunder som skriver de ønsker å bygge påbygg til huset eller hytten sin. Da tenker jeg med en gang at de ønsker å bygge en etasje til, eller takark/takopplett, men det er ikke alltid sånn. Påbygg og tilbygg brukes om hverandre, men er altså to forskjellige ting. Påbygg er alltid søknadspliktig.

Fasade Syd

Dette er et eksempel på påbygg. Kunden ønsket en etasje til - et påbygg. I tillegg takopplett for å utnytte arealet ytterligere. Huset er utvidet i høyden uten at BYA er endret. Mer om dette prosjektet finner du her.

Perspektiv

Her er et eksempel på tilbygg med vinterhage. Dette gir en økning av husets grunnflate, bebygde areal BYA. Mer om dette prosjektet finner du her

persp

Her er også et tilbygg med vinterhagestue. Mer om denne her

Persp SV

Dette er et prosjekt med både tilbygg og påbygg. Hovedhuset har fått påbygg med en etasje. I tillegg tegnet jeg tilbygg over to plan med kjeller. Her kan du lese mer om prosjektet.

Jeg har jobbet med flere tilbyggsprosjekt den siste tiden og disse kommer etterhvert på bloggen.

Pin It on Pinterest